Sitios que forman parte del proyecto DigiDoc Press

Innova
El círculo virtuoso del periodismo y
el empoderamiento ciudadano.
Noticias sobre nuevos formatos
y medios innovadores.
Desarrollo
sostenible

La lucha contra la pobreza, el cambio
climático, la igualdad de género,
la educación de calidad,
la energía asequible y no contaminante,
o el trabajo decente y crecimiento económico
Estudia y
viaja

El blog està centrat a oferir a
estudiants i a gent jove diverses
propostes per visitar un destí europeu.
Sounds
Good

Blog sobre viatges als festivals de
música dels països catalans
Mapeando
El blog tracta de l’ecoturisme: un turisme
responsable, no només amb el
medi ambient, sinó també amb la cultura autòctona del país visitat.
Viaje
Salvaje

Blog centrat en els viatges als territoris més inhòspits d’Àfrica.
Maleta en
mano

Blog de viatges a llocs propers i accessibles.
Turismo de
cementerios

Les necròpolis més interessants
de tot el món i diferents curiositats
sobre aquests espais que, pot ser, són desconegudes per un gran
nombre de persones.